שאלות הנוגעות לבטיחותן של תרופות בהיריון הינן שכיחות ומטרידות נשים רבות.
בטיחותן של תרופות בהיריון תלויה בניסויים אשר בוצעו בבני אדם וחיות ובדיווחים על מקרים בהם תרופה מסוימת גרמה לתוצאה לא רצויה.

נהוג לחלק את התרופות בהיריון ל-5 קטגוריות: X ,A, B, C, D. עקרונית, תרופות מסוג A ו-B הינן בטוחות בהיריון (אך תמיד מומלץ לשאול את הרופא המטפל). תרופות מסוג C הינן בקטגורית ביניים וקטגוריית D איננה מומלצת. תרופות מסוג X מסוכנות בהיריון. לרוב הסיווג "מחמיר" עם התרופות ותרופות לא מעטות הנמצאות בסיווג C ניתנות כיום בהיריון (לאחר ייעוץ רפואי).

להלן הקטגוריות לפי הסיווג של ה-FDA :

קטגוריה A
הסיכוי לפגיעה עוברית הינו מזערי. מחקרים מבוססים בנשים הרות לא הדגימו שום השפעה רעה בנטילת התרופה על העובר במהלך השליש הראשון או אחריו.

קטגוריה B
אין עדויות לפגיעה בעובר. מחקרים בחיות הצביעו על בטיחות התרופה אך לא קיימים מחקרים דומים בנשים הרות או שמחקרים בחיות הצביעו על השפעה רעה של התרופה על העובר אך זה נשלל בהמשך במחקרים בבני אדם.

קטגוריה C
לא ניתן לשלול שהתרופה מזיקה. אין ניסויים בחיות או בנשים הרות או שנמצאו עדויות לפגיעה עוברית בניסויים בחיות אך לא בוצעו ניסויים בנשים הרות. שימוש בתרופה יעשה כאשר הפוטנציאל הטיפולי עולה על החשש מהנזק.

קטגוריה D
יש עדויות לפגיעה עוברית והתרופה איננה נחשבת לבטוחה בהיריון. עם זאת, יש מצבים בהם השימוש בתרופה הינו מוצדק גם בהיריון לשם הצלת חיים וכו'.

קטגוריה X
התרופה מאד מסוכנת לעובר. ניסויים או עדויות הצביעו על התרופה כמסוכנת ואסור להשתמש בה בהיריון. אין מצבים אשר בהם השימוש בתרופה בהיריון יכול להיות כדאי.

 

בשאלות לגבי תרופות בהיריון מומלץ לפנות לרופא המטפל. כמו כן, ניתן לפנות לאחד מהמרכזים הטרטולוגים הבאים:

  • אסף הרופא 08-9779695
  • הריופון 08-9779309 (בתשלום 20 ₪)
  • בלינסון 03-9377474 או 03-976911
  • הדסה 02-6758430
  • שיבא 03-5308116
  • מרכז ארצי טטרולוגי 02-6243669 / בפקס 02-6241328