מרפאה 03-527-3631
קביעת תורים 052-609-9666
פרופ' בועז ווייס 052-666-6464
סקירת מערכות מוקדמת
 

שאלות הנוגעות לבטיחותן של תרופות בהריון הינן שכיחות ומטרידות נשים רבות

בטיחותן של תרופות בהריון תלויה בניסויים אשר בוצעו בבני אדם וחיות ובדיווחים על מקרים בהם תרופה מסוימת גרמה לתוצאה לא רצויה.
נהוג לחלק את התרופות בהריון ל-5 קטגוריות: A, B, C, D ו-X . עקרונית תרופות מסוג Aו-B הינן בטוחות בהריון (אך תמיד מומלץ לשאול את הרופא המטפל). תרופות מסוג – Cהינן בקטגורית ביניים וקטגוריית D – איננה מומלצת. תרופות מסוג –X – מסוכנות בהריון. לרוב הקלסיפיקציה "מחמירה " עם התרופות ותרופות לא מעטות הנמצאות בקלסיפיקציה Cניתנות כיום בהריון (לאחר ייעוץ רפואי).
 
להלן הקטגוריות בתרגום מהקלסיפיקציה של ה- FDA :
 
A-   הסיכוי לפגיעה עוברית הינו מזערי . מחקרים מבוססים בנשים הרות לא הדגימו שום השפעה רעה (בנטילת התרופה) על העובר במהלך טרימסטר הראשון או אחריו.
B-   אין עדויות לפגיעה בעובר -  מחקרים בחיות הצביעו על בטיחות התרופה אך לא קיימים מחקרים דומים בנשים הרות או שמחקרים בחיות הצביעו על השפעה רעה של התרופה על  העובר אך זה נשלל בהמשך במחקרים בבני אדם.
C-  לא ניתן לשלול שהתרופה מזיקה -  אין ניסיון בחיות או בנשים הרות או שנמצאו עדויות לפגיעה עוברית בניסויים בחיות אך לא בוצעו ניסויים בנשים הרות. שימוש בתרופה יעשה כאשר הפוטנציאל הטיפולי עולה על החשש מהנזק.
D-  יש עדויות לפגיעה עוברית והתרופה איננה נחשבת לבטוחה בהריון. עם זאת יש מצבים בהם השימוש בתרופה הינו מוצדק גם בהריון לשם הצלת חיים וכו'.
X – התרופה מאד מסוכנת לעובר  - ניסויים או עדויות הצביעו על התרופה כמסוכנת ואסור להשתמש בה בהריון. אין מצבים אשר בהם השימוש בתרופה בהריון יכול להיות כדאי.
 
 The FDA has a categorization of drug risk to the fetus that runs from "Category A" (safest) to "X" (known danger--don't use!): 

 
 Category A Controlled studies in women fail to demonstrate a risk to the fetus in the first trimester (and there is no evidence of a risk in later trimesters), and the possibility of fetal harm appears remote.
Category B Either animal-reproduction studies have not demonstrated a fetal risk but there are no controlled studies in pregnant women, or animal-reproduction studies have shown an adverse effect (other than a decrease in fertility) that was not confirmed in controlled studies in women in the first trimester (and there is no evidence of a risk in later trimesters).
Category C Either studies in animals have revealed adverse effects on the fetus (teratogenic or embryocidal or other) and there are no controlled studies in women, or studies in women and animals are not available. Drugs should be given only if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.
Category D There is positive evidence of human fetal risk, but the benefits from use in pregnant women may be acceptable despite the risk (e.g., if the drug is needed in a life-threatening situation or for a serious disease for which safer drugs cannot be used or are ineffective).
Category X Studies in animals or human beings have demonstrated fetal abnormalities, or there is evidence of fetal risk based on human experience or both, and the risk of the use of the drug in pregnant women clearly outweighs any possible benefit. The drug is contraindicated in women who are or may become pregnant.
 
 
 
 
 
 
בשאלות לגבי תרופות בהריון מומלץ לפנות לרופא המטפל.
כמו כן ניתן לפנות לאחד מהמרכזים הטרטולוגים הבאים:

* אסף הרופא 08-9779695 
* הריופון 08-9779309 (בתשלום 20 ₪)
* בלינסון 03-9377474 או 03-976911 
הדסה 02-6758430
* שיבא 03-5308116
מרכז ארצי טטרולוגי 02-6243669 /
בפקס 02-6241328