מרפאה 03-527-3631
קביעת תורים 052-609-9666
פרופ' בועז ווייס 052-666-6464
סקירת מערכות מוקדמת
 

מתי מבוצעת הבדיקה?

סקירת המערכות המוקדמת מבוצעת בשלב מוקדם יחסית של ההריון (בשבועות 14-16.(

מה יכולת הזיהוי של הבדיקה ?

רמת זיהוי המומים במרכזים הטובים בעולם נעה בין 50-90% - מכאן שיכולתה של טכנולוגיית העל-שמע לאתר מומים הינה מוגבלת.  כשני שליש מהמומים מתגלים בבדיקת סקירת המערכות המוקדמת וכשליש מהמומים המזוהים טרום לידתית מאותרים בבדיקה המאוחרת.