מרפאה 03-527-3631
קביעת תורים 052-609-9666
פרופ' בועז ווייס 052-666-6464
סקירת מערכות מוקדמת
 
שבועות 22-24:
זוהי הסקירה השנייה בה שוב נבדקת תקינותו (האנטומית) של העובר. בשלב זה העובר גדול יותר וניתן לזהות ביתר קלות מומים שונים (במיוחד בלב ובמוח).

יש לזכור כי בדיקה זו איננה בודקת את תקינות הכרומוזומים או הגנים של העובר ולשם כך קיימות בדיקות נוספות.