מרפאה 03-527-3631
קביעת תורים 052-609-9666
פרופ' בועז ווייס 052-666-6464
סקירת מערכות מוקדמת
יעוץ          
 

יעוץ למומים מולדים

במקרים מסוימים נאלצים הורים להתמודד עם ממצאים המצביעים על מומים מולדים בבדיקת הUS או בבדיקות אחרות. הקושי להתמודד עם ממצאים אלו הינו מורכב ונובע מ..: תחושת הצער והחשש מהעתיד.

תרופות בהריון

בטיחותן של תרופות בהריון תלויה בניסויים אשר בוצעו בבני אדם וחיות ובדיווחים על מקרים בהם תרופה מסוימת גרמה לתוצאה לא רצויה.

תאומים זהים ומה שביניהם

תאומים זהים "ומה שבינם" - בעיות ייחודיות לתאומים מונוכוריאלים מאת פרופ' בועז ווייס, פרופ' שלמה ליפיץ ופרופ' אייל שיף

בדיקת סקר

לאחרונה התרבו הפרסומים מעל דפי העיתונות לגבי הצורך והסיכון הכרוך בדיקור מי שפיר. פרסומים אלו נעו החל מהמלצה גורפת לביצוע דיקור לכלל האוכלוסייה ועד להתנגדות מוחלטת לדיקור ללא התוויה ברורה