שבועות 22-24:
זוהי הסקירה השנייה בה שוב נבדקת תקינותו (האנטומית) של העובר. בשלב זה העובר גדול יותר וניתן לזהות ביתר קלות מומים שונים (במיוחד בלב ובמוח).

יש לזכור כי בדיקה זו איננה בודקת את תקינות הכרומוזומים או הגנים של העובר ולשם כך קיימות בדיקות נוספות.