בדיקת אולטראסאונד ממוקדת ("סקירה שלישית")

•שבועות 31-32:
אנו ממליצים לבצע במהלך שבועות אלו בדיקה נוספת של העובר לשם אבחון פתולוגיות האופייניות לשלבים המאוחרים של ההריון כגון:
•עצמות קצרות (בסוגים מסוימים של גמדות)
•הרחבת חדרי מוח
•הרחבת אגני כליות
•מבט חוזר על תפקוד הלב.